THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 5 NĂM 2023

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT GREEN FOOD thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 5 năm 2023 như sau:

1/ Nhân viên kiểm soát chất lượng - 05 người

2/ Quản lý bảo trì - 01 người

3/ Nhân viên bảo trì - 03 người

4/ Nhân viên vận hành máy - 02 người

/Media/GreenFood/Images/hr-t5-cong-ty_10052023105318550_djfrrqhw.oy0.png
Thông tin liên hệ:
Phone: 039 6472 398 (Ms Viết)
Phòng Nhân sự
Website: www.grfood.com.vn
GREEN FOOD - HỘI NGỘ ĐAM MÊ