GREEN FOOD - ĐẠT CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000

/Media/GreenFood/Images/gf-iso-22000-cert_28052024011716942_mkjzqgvj.x4y.PNG
Green Food đạt chứng nhận ISO 22000:2018